Van de Diaconie mei 2022

Gepubliceerd op 28 april 2022 om 22:00

Als u dit leest is Pasen weer voorbij. Pasen, het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar. Na Goede vrijdag waarop wij het lijden en de kruisdood van Jezus herdenken hebben wij zijn opstanding uit de dood gevierd. We zijn nu op weg naar Hemelvaartsdag en Pinksteren. We zitten in de vijftig dagen durende periode van het kerkelijk jaar vanaf het Paasfeest tot Pinksteren. 

Pasen een christelijke feest met de nadruk op dit laatste “een feest”. Was het voor u ook een feest of waren het toch dagen die niet echt een feest voor u waren. Problemen in uw leven, in uw gezin, bij familie, financiële of gezondheid problemen die u heeft, verlies van een naaste, werkeloosheid of misschien stemt het wereldgebeuren u tot somberheid. Er kunnen allerlei omstandigheden van kleine of grotere aard zijn die uw leven beïnvloeden en die het juist tot geen feest maken.

Bedenk wel Pasen is de opstanding het is een nieuw begin. We kunnen ondanks alle problemen en tegenslagen met hoop de nieuwe toekomst zien. Niet dat we nu alle problemen kunnen vergeten maar er is hoop en er is genade waarmee we weer verder kunnen in ons leven. 

Ik hoop dat u in het jaar dat voor u ligt weer positief verder kunt. Ook de diaconie gaat uit van het positieve en zal helpen waar dat nodig is. Zo ook voor de vluchtelingen die vanuit Oekraïne in grote getalen een veilig heenkomen zoeken in West-Europa. Wij zullen als diaconie waar dat nodig is aanwezig zijn, hulp bieden en trachten ook deze vluchtelingen weer nieuwe hoop te geven voor de verdere toekomst.   

Tenslotte nog het volgende. Misschien is het u opgevallen maar de laatste weken heb ik geen kerkdiensten meer bijgewoond. Reden hiervan is dat ik een aantal weken geleden in Oostenrijk een ski ongeval heb gehad met als gevolg dat ik voorlopig niet meer kon fietsen of autorijden. Ik was dus een tijd aan huis gebonden en afhankelijk van anderen voor het brengen en halen naar allerlei activiteiten. Inmiddels mag en kan ik weer autorijden zodat ik weer meer mobieler ben geworden. U zal mij dan ook weer meer in het dorp en in de kerk zien. 

Johan Groenenberg


«   »