Van de Diaconie april 2021

Gepubliceerd op 1 april 2021 om 12:00

APRIL 2021!!!! Precies een jaar geleden schreef ik een stukje voor het kerkblad ook voor de maand april. Bij het nalezen ervan had ik het ook over de coronacrisis die in maart van dat jaar ons land had bereikt. De maatregelen die genomen werden en die ons dagelijks leven sterk beïnvloeden. Beperkingen ook in ons kerkelijk leven. Geen kerkdiensten, geen activiteiten en geen (grote) bijeenkomsten. Aan het eind van het stukje sprak ik de hoop uit dat deze coronacrisis van korte duur zou zijn en dat ieder weer zijn of haar normale leven kon oppakken. Ook de kerk zou dan weer normaal kunnen gaan functioneren.

Ik moet nu een jaar later helaas vaststellen dat de crisis nog niet voorbij is en dat we al een jaar lang in “beperkingen” leven. Besmettingen met het virus nemen weer toe, verschillende maatregelen zijn nog steeds van kracht en zelfs aangescherpt. Bij het begin van de crisis was de saamhorigheid in de samenleving groot maar naar mate het langer gaat duren brokkelt die af en ontstaat er zelfs weerstand in de maatschappij tegen de maatregelen. Toch zullen we - nu de vaccinaties zijn gestart – moeten volhouden en hopen dat de crisis nu wel snel voorbij zal gaan. Ik roep iedereen op om niet in een negatieve spiraal te blijven zitten maar positief de toekomst tegemoet te treden. En van wezenlijk belang is dat wij in deze tijd naar elkaar blijven omzien. Waar nodig en waar mogelijk elkaar helpen en steunen.

Voor de kerk betekent het niet kunnen houden van fysieke kerkdiensten dat er minder gelden binnenkomen voor de doelen waarvoor wij normaal tijdens de kerkdiensten collecteren. Doelen zowel dichtbij ons maar ook wat verder af, doelen die ook middelen nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren en daarmee anderen die het ook hard nodig hebben te kunnen helpen. Op de nieuwsbrief en in het kerkblad wordt u opgeroepen toch een gift te geven voor al de doelen die nu inkomsten mislopen. De rekeningnummers staan vermeld op deze stukken maar u kunt ook bijdragen in een envelop doen en in de brievenbussen doen die in het kerkblad van maart 2021 zijn vermeld. Uw giften zijn van harte welkom en zullen goed worden besteed.

Een ander punt van zorg bij de diaconie is toch het aantal vacatures. Op dit moment zijn er al twee (secretaris en groene diaken). Aan het eind van dit kerkelijk jaar ontstaat er nog een derde vacature. Ik hoop dat er mensen bereid zijn om zitting te nemen in de diaconie. Anders wordt het wel een heel klein clubje die diverse taken moeten verrichten. Ik hoop op u te kunnen rekenen en dat u ook uw steentje wil bijdragen in onze kerk.

Johan Groenenberg


«   »