Van de Diaconie maart 2021

Gepubliceerd op 1 maart 2021 om 10:37

Met Palmpasen 28 maart collecteren we als Diaconie voor PKN JOP (Jeugdwerk) met als doel de PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is.

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen! Geef aan de collecte. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Alvast hartelijk dank!

 

Als Diaconie zien we, nu er geen fysieke kerkdiensten meer zijn, helaas ook een terugloop in collecte opbrengsten. Erg jammer gezien de mooie projecten en doelen waar we iedere zondag voor collecteren. Daarom willen we naast de mogelijkheid om geld over te maken op ons rekeningnummer u nu ook de mogelijkheid bieden om geld of collectebonnen in een gesloten envelop bij onderstaande adressen in de bus te doen. Wanneer u voor een specifieke collecte uw bijdrage op deze manier wilt geven vermeld dan wel voor welke collecte het bedoelt is. Wanneer er niets bij vermeld wordt verdelen wij de binnengekomen bedragen over de collectedoelen van die maand.

                                                                                                                 

Dank voor alle financiële bijdragen, collectebonnen, kasgeld en overboekingen op rekening!

 

Ingeborg Coppoolse


«   »