Van de Diaconie december 2020

Gepubliceerd op 31 december 2020 om 19:54

Is er dit jaar geen Pasen? vroegen de kleinkinderen in april. Natuurlijk wel. We vieren het alleen op een andere manier. En na maanden van anders-dan-anders vieringen wordt het nu ook Kerst. Ook dat vieren we anders, ook als diaconie van onze Protestantse Gemeente Oostkapelle. Geen kerstmaaltijd voor ouderen dit jaar. Ook brengen we dit jaar geen kerstpakketjes rond. In verband met de maatregelen rond corona zijn bezoekjes immers wel mogelijk maar alleen onder strikte voorwaarden.                                                                                                                                      Hoe doen we het dan wel? Bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder bezorgen we dit jaar een mooie kaart met een kerstwens van onze predikant. En het geld dat we daarmee besparen, geven we aan de voedselbank. Dat is toch al gauw zo’n 500 euro. De laatste jaren zamelden we voor dit doel geld in bij de kerstmaaltijd. We kunnen de voedselbank nu op deze manier toch steunen.

Zoals u merkt, hebben we afgesproken niet meer de mensen van 75 en daarna die van 80 jaar en ouder een kerstkaart te sturen, maar alleen de mensen vanaf 80 jaar. Dit gaan we na 1 januari ook doen met de verjaardagsattenties. Uit veel reacties van 75-jarigen bleek, dat die er meestal nog niet op zaten te wachten. Sommigen zeiden ook, dat we het geld beter aan arme mensen zouden kunnen besteden. En we kunnen inderdaad ons geld juist in deze coronatijd goed besteden.

Natuurlijk krijgen we minder inkomsten binnen via de collectes. U bent dus altijd van harte uitgenodigd om op de bankrekening van de diaconie een extra gift over te maken. Bijvoorbeeld voor kinderen in de knel, waarvoor we met kerst altijd collecteren. Overigens kunt u voor elke collecte via de bank geld overmaken. Als u de datum van de collecte of het doel ervan bij uw overschrijving vermeldt, kunt u op deze manier altijd bijdragen aan het doel van uw keuze. De diaconie heeft besloten in elk geval tot en met december de opbrengst van de belangrijkste collectes met 100 euro te verhogen. Ook is er in de afgelopen periode diverse malen een gift voor noodhulp overgemaakt.    

Wordt het geen Kerst dit jaar? Natuurlijk wel. Het Kerstkind laat zich immers niet tegenhouden door corona. Juist in de donkerste dagen, als we Hem het hardste nodig hebben, brengt Christus het licht. Gezegende dagen gewenst.

 

Lian Jobse


«   »