Van de Diaconie juli 2020

Gepubliceerd op 16 juli 2020 om 11:50

Na de dienst van 8 maart j.l. heeft de ZWO commissie de gebruikelijke spaardoosjes van Kerk in Actie uitgedeeld, met de bedoeling dat tot aan Pasen te herhalen om vervolgens met Pasen deze doosjes, gevuld met uw bijdrage, weer in ontvangst te mogen nemen. Zoals iedereen natuurlijk weet, is het daarna helaas niet meer mogelijk gebleken om kerkdiensten te houden en noodgedwongen zijn dus  deze doosjes bij u in huis blijven staan, niet alleen tot na Pasen maar zelfs tot lang na Pinksteren.

Omdat we ook geen collectes konden houden, hebben we het idee geopperd dat degenen die dat wilden, hun zondagse bijdrage in het spaardoosje konden doen. Ds Beukenhorst heeft dit tijdens de zondagochtendwijdingen ook steeds gemeld. Uiteraard hebben we niet kunnen vermoeden dat deze periode zo lang zou duren. De doosjes zullen inmiddels wel overvol zijn. Als we het van tevoren geweten hadden, dan hadden we in plaats van spaardoosjes beter schoenendozen kunnen uitdelen! Maar u bent er ongetwijfeld creatief mee omgegaan en hebt het geld, dat u voor de doelen van ZWO en diaconie hebt gereserveerd, op uw eigen manier apart gelegd. Ook hebben velen van u via bankoverschrijvingen aan de wekelijkse collectes bijgedragen.

Als u geld hebt overgemaakt met vermelding van een specifiek doel, zorgen wij dat het ook naar dit doel wordt overgemaakt. Niet-geoormerkte bedragen, worden door de ZWO-commissie en de diaconie aangewend voor de doelen, waarvoor we in de afgelopen periode niet konden collecteren. De verdeelsleutel is mede afhankelijk van de hoogte van het totale bedrag. Als alle bijdragen binnen zijn, komt hiervan natuurlijk een overzicht met verantwoording in het kerkblad.

Nu het er naar uitziet, dat we op zondag 5 juli de eerste kerkdienst weer kunnen houden (als het weer meewerkt) zijn er m.b.t. de spaardoosjes de volgende mogelijkheden:

  1. Het bedrag dat in uw spaardoosje zit, maakt u over naar de diaconie op banknummer NL45 RBRB 0845 0168 57 onder vermelding van SPAARDOOSJES
  2. Het spaardoosje met inhoud (of alleen de inhoud) levert u in tijdens de kerkdienst van zondag 5 juli en als deze dienst onverhoopt niet doorgaat, dan de volgende keer
  3. Wanneer u niet in de gelegenheid bent het doosje tijdens een kerkdienst af te geven dan kunt u mij bellen: tel. 580713. Ik spreek dan een tijdstip met u af wanneer u het doosje met inhoud (of alleen de inhoud) bij mij of een ander ZWO-lid kan afgeven of wanneer we het bij u thuis komen ophalen.

Natuurlijk hopen we dat de kerkdiensten snel weer op een (nieuw) normale manier gehouden kunnen worden. Mocht u het lastig vinden deze diensten te bezoeken, dan kunt u voor de collectes natuurlijk gebruik maken van een bankoverschrijving met vermelding van het doel waaraan we het kunnen doorgeven. Mocht u echter toch liever contant geld of collectebonnen apart leggen, dan kunt u deze in een envelop doen, ook met vermelding van de doelen, en bijvoorbeeld eens in de maand of eens in de 2 maanden even bellen, dan halen we het bij u op.

In deze moeilijke tijd weten we dat God naar ons omziet. Daarom willen we graag zoveel mogelijk anderen, die het moeilijker hebben dan wij, ook steunen en bemoedigen met onze gaven. Wij hopen dat u ons daarbij helpt.

Namens diaconie en ZWO,

 

Lian Jobse

 

Nieuw leven

Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt,
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.


«   »