Van de Diaconie april 2020

Gepubliceerd op 1 april 2020 om 00:48

Op het moment dat ik dit schrijf heeft premier Rutte zojuist zijn toespraak gehouden over de coronacrisis waarin wij op dit moment verkeren. Een toestand waarbij voor ons vele beperkingen gelden in het dagelijks leven. Beperkingen die ook onze kerk raken. Voorlopig geen kerkdiensten, geen activiteiten en geen (grote) bijeenkomsten. Ondanks deze maatregelen is het wel van belang dat wij naar elkaar blijven omzien. Waar nodig en mogelijk elkaar helpen en steunen.

Het niet kunnen houden van kerkdiensten betekent ook dat er geen gelden binnenkomen voor de doelen waarvoor wij wekelijks in de kerk collecteren. Doelen zowel dichtbij ons maar ook wat verder af, doelen die ook middelen nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren en daarmee anderen die het ook hard nodig hebben te kunnen helpen.

Normaal leest u in het stukje van de diaconie voor welke doelen wij de komende maand gaan collecteren en wat er met uw geld gaat gebeuren. Omdat het niet zeker is wanneer wij weer kerkdiensten kunnen houden is het niet mogelijk om aan te geven waarvoor er gelden ingezameld zullen worden. Het door de diaconie opgestelde collecterooster zal dan ook opnieuw bezien moeten worden. Getracht zal worden in de periode dat er weer gecollecteerd kan worden een groot aantal doelen op te nemen in het rooster.

Laten we hopen dat de huidige coronacrisis van korte duur zal zijn, zodat ieder weer zijn of haar normale leven kan oppakken. Ook de kerk kan dan weer normaal gaan functioneren.                                                                                                                        Johan Groenenberg


«   »