Van de Diaconie november 2022

Gepubliceerd op 1 november 2022 om 00:00

Vorige maand heeft de diaconie in het Kerkblad aandacht gevraagd voor het doneren van artikelen die dan aan de voedselbank worden verstrekt voor het uitdelen ervan aan de mensen die helaas genoodzaakt zijn om een beroep te doen op deze bank. In de kerk is een krat geplaatst waarin u iedere zondag het gevraagde artikel kunt plaatsen. Ook in de nieuwsbrief die iedere zondag uitgereikt wordt, wordt hieraan aandacht besteed. In de loop van de maand haalt de voedselbank dan de artikelen op. 

In de maand oktober werd het artikel “macaroni” gevraagd. Wij hebben geconstateerd dat de eerste weken er diverse pakken in het krat zijn geplaatst waarvoor dank. Wij zijn dan ook voornemens deze actie voort te zetten en iedere maand een speciaal artikel te vragen. Voor de maand november vragen wij (de voedselbank geeft die aan mij door) om het artikel “ontbijtkoek”. Wij hopen dat u weer ruimschoots wil doneren voor dit goede doel. Het is uiteraard ook mogelijk om andere artikelen te doneren. Deze zijn ook welkom.

Daarnaast worden er tijdens de kerkdienst iedere maand - naast de gebruikelijke collecten - ook specifieke collecten gehouden. Deze staan vermeld in het groene kerkblad en op de wekelijkse nieuwsbrief. Ik wil deze collecten ook onder uw aandacht brengen en van harte bij u aanbevelen. De diaconie kiest iedere maand zorgvuldig doelen uit waarvoor gecollecteerd kan worden. We krijgen vele verzoeken en het is uiteraard niet mogelijk aan alle verzoeken tegemoet te komen. Wij trachten om de doelen zoveel mogelijk te spreiden over plaatselijke, regionale, landelijke en wereldwijde organisatie/doelen. 

Verder schenkt de diaconie bij rampen e.d. vanuit het eigen vermogen vaak een bedrag aan de hulporganisaties, zodat deze ook steun krijgen voor hun werk. Helaas is het soms een druppel op de gloeiende plaat maar iedere druppel help toch. 

U heeft het de laatste zondagen wel gemerkt maar de collecten zijn niet meer tijdens de dienst maar aan de uitgang in een mandje. Met de stijging van de besmettingen kwam ons ter ore dat er mensen waren die het doorgeven van de collectezakken bezwaarlijk achten. Vandaar hebben wij besloten voorlopig de collecten aan de uitgang in een mandje te laten plaatsvinden.

 

Johan Groenenberg.

 

Kerstmaaltijd vrijdag 16 december 2022

Ja, u leest het goed! De diaconie gaat weer proberen de traditie van de jaarlijkse kerstmaaltijd in ere te herstellen. Natuurlijk met een slag om de arm: we zijn hierbij afhankelijk van eventuele coronabeperkingen en we kunnen het alleen doen als het ook verantwoord is. Zoals het er vroeger – en soms ook nu nog – bij stond: Deo Volente.

Dit jaar hebben we met Pasen een paasmaaltijd gehouden, omdat de kerstmaaltijd van 2021 weer niet kon doorgaan. We zijn heel blij dat we dit konden doen, en we zien er met dankbaarheid op terug, maar de behoefte om ook met Kerst bij elkaar te komen is toch wel heel groot. Als het door kan gaan, hebben we in dit jaar dus 2 maaltijden!

Dan is dit de bijbehorende informatie:

Datum: vrijdag 16 december 2022

Plaats: Zionskerk Oostkapelle

Voor wie: ouderen en jongere ouderen en oudere jongeren en … (een leeftijdsgrens hebben we niet) 

Kosten: gratis, maar wie wil mag een bijdrage geven voor de voedselbank

Hebt u geen vervoer? Laat het ons weten!

Aanmelden vóór 10 december: bij Lian Jobse, tel. 580713 of bij Hannie Corbijn, tel. 0655907479                                                                                                              

Het mag ook per mail: apjobse@zeelandnet.nl of gewoon mondeling als u ons ergens tegenkomt. 

Houdt u het kerkblad en de nieuwsbrieven van december goed in de gaten, want mochten we bijzondere regels in acht moeten nemen ivm corona of zelfs helemaal geen maaltijd kunnen organiseren, dan laten we het op die manier aan u weten. Vooralsnog hopen we elkaar op 16 december te ontmoeten. 

 

Tot dan!