Juli 2022: terugblik op het afgelopen seizoen

Gepubliceerd op 1 juli 2022 om 00:00

Elke tweede zondag van de maand is afgelopen seizoen ‘Jeugdkerk’ geweest voor de jeugd van 11 tot en met 18 ( of ouder als ze nog steeds willen komen), in twee groepen. De jongeren komen uit Oostkapelle, Aagtekerke en Grijpskerke en een enkeling uit Serooskerke. We komen beurtelings in Oostkapelle, Aagtekerke en Grijpskerke bij elkaar.

Met de oudste groep zijn we dit jaar gestart met kijken naar de Bijbel. Hoe zit die in elkaar, welke boeken staan er in, hoe kun je die verdelen. We hebben O.a. een Bijbels Party &co gedaan met woorden/namen uit de Bijbel. Dat was best lastig…. Maar een spelletje bij aanvang zette telkens de juiste sfeer. 

We hebben gepraat over de verschillende perspectieven van bekende Bijbelverhalen, over de familiebanden en rivaliteit in het verhaal van Jakob en de laatste keer over wat Gods bedoeling is met je leven. Dit laatste aan de hand van de verhalen van Jozef en Esther. 

De jongste groep werkt uit het programma Youth for Christ waar dan hele mooie gesprekken uit ontstaan.

We starten meestal met iets lekkers (en dus gezelligheid!) en dan gaan we de inhoud in waarbij we de en actualiteiten betrekken. De bijbels gaan open en we bidden met elkaar. We zitten in een kerkgebouwzaaltje, terwijl de ouderen ook kerk hebben. Dat maakt dat we ons toch ook deel van de gemeente voelen. 

Het zijn altijd fijne bijeenkomsten met gemiddeld zo’n 10, 11 jongeren (20 jongeren als je ook de jongste groep vanaf 11 jaar meerekent.) 

Voor komend seizoen zijn we op zoek naar leiding voor de oudere groep: wil jij komend seizoen 8 zondagochtenden vrijmaken om de Jeugdkerk te leiden? Zo ja, of heb je vragen daarover, Neem dan Contact op met mij!

Graag tot horens!

Sjoerd Blaas