Predikant

Predikant: ds Ph. A. Beukenhorst, geboren op 9 maart 1957

Curriculum

1989 tot 1995: jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente Antwerpen-Noord
1995 tot 2000: predikant in de Protestantse Gemeente Menen
2000 tot 2013: predikant in de Protestantse/Hervormde Gemeente Oostburg-Zuidzande (PKN)
2013 tot heden: predikant in de Protestantse Gemeente Oostkapelle (PKN)

Huidige bovenplaatselijke taken:
voorzitter Classicale ZWO-commissie Walcheren (PKN); moderamen-lid van het Regionaal College voor Visitatie in de provincie Zeeland (PKN); voorzitter van de Stichting Steunfonds Silo-Nederland

 

Meditatie

Samenwerken in een Cluster

Niet alleen, maar: samen – dat is wat we willen in de kerk. Ook met de vernieuwing van de structuren en een nieuwe kerkorde binnen de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland. Daar werken we concreet dan aan op Walcheren. De classis was iets van kerkenraadsleden, maar de nieuwe ring moet iets worden van alle gemeenteleden. En nog dichter bij huis: het cluster.

 

We willen meer samenwerken in het Cluster, meer samenwerken tussen de Protestantse gemeentes uit verschillende dorpen. Zo wordt al volop samengewerkt via een gezamenlijke  jeugdkerk, is er regelmatig een kanselruil tussen predikanten, organiseren we gezamenlijk vorming & toerusting. Het zijn allemaal mooie dingen en goede afspraken. En ik werk er van harte aan mee. Maar eigenlijk is dit vooral menselijke organisatie, vooral goed besturen. En alles goed regelen, dat is nodig, maar gaat het in een kerk niet om meer? Om meer dan alleen goed organiseren, samenwerken en besturen?

Bij al het samenwerken in het cluster, moeten we ons steeds bewust blijven van het doel. Want in een kerk gaat het vooral om de binnenkant en de uitwerking daarvan naar buiten. In een kerk gaat het om geloof en hoop en liefde. Het gaat om inhoud en verdieping. Het gaat om het zoeken naar het lijntje met God. En daarin vinden we dan inspiratie om als navolgers van Jezus Christus, bewuster in het leven en in de mensenwereld te staan en woorden om te zetten in daden.

In de Bijbel lezen we hoe profeten en evangelieschrijvers mooie woorden en visioenen hebben opgeschreven. Over die mooie visioenen van God mogen we als mensen uit verschillende dorpen, die dat lijntje zoeken met God, met elkaar blijven nadenken. Als we elkaar niet enkel opzoeken binnen het Cluster, maar ook met elkaar over de inhoud praten, dan heeft die Cluster samenwerking volop zin en een meerwaarde.

Eind april las ik dat de PKN het thema heeft bekend gemaakt voor de Startzondag van aanstaande september. Het kan ook als jaarthema worden beschouwd. En dat thema is: “Een goed gesprek”. Voer met elkaar een goed gesprek. Een gesprek ook over je geloof, over God. Een gesprek misschien dan ook over een mooi Bijbelverhaal of een visioen van hoe God de mensenwereld heeft bedoeld. Een goed gesprek, samen in het Cluster.

Op zondagochtend 27 mei is er om 10 uur een gezamenlijke Cluster-kerkdienst. Op de zondag nà Pinksteren zullen de protestantse gemeenten uit Aagtekerke, Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle één gezamenlijke kerkdienst hebben in de protestantse Opstandingskerk, Jacob Catsstraat 7 te Grijpskerke. In alle genoemde dorpen blijven daarom op die zondag de kerkgebouwen gesloten, behalve in Grijpskerke. Het thema is die morgen: “Aarde, hoe gaat het er mee? Vernieuwd door de Geest, een nieuwe aarde”. Een prachtig vervolg op de voorgaande drie thema’s van de vorige jaren: Wind, Vuur en Water. Muzikale medewerking wordt verleend door een gezamenlijk koor met zangers uit de 5 dorpen; en ook door combo ‘De Shelter’. Samenwerken in een Cluster: ontmoeting én inhoud. Doet u mee?

 

Ds. Ph.A. Beukenhorst,

protestants predikant te Oostkapelle