Predikant

Predikant: ds Ph. A. Beukenhorst, geboren op 9 maart 1957

Curriculum

1989 tot 1995: jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente Antwerpen-Noord
1995 tot 2000: predikant in de Protestantse Gemeente Menen
2000 tot 2013: predikant in de Protestantse/Hervormde Gemeente Oostburg-Zuidzande (PKN)
2013 tot heden: predikant in de Protestantse Gemeente Oostkapelle (PKN)

Huidige bovenplaatselijke taken:
voorzitter Classicale ZWO-commissie Walcheren (PKN); moderamen-lid van het Regionaal College voor Visitatie in de provincie Zeeland (PKN); voorzitter van de Stichting Steunfonds Silo-Nederland

Meditatie

Betekent Maarten Luther nog iets?
Wie is ook weer Luther, de Reformator van lang geleden? Maarten Luther (1482-1546) was eerst een monnik, professor theologie. Hij worstelde met zijn geloof en met de Kerk, bracht een hervorming op gang en vertaalde de Bijbel in de volkstaal. Door de Bijbel zo dichtbij de mensen te brengen, meende Luther dat de duivel met de inkt zou worden verdreven.

Maar het begon 500 jaar geleden met die 95 stellingen op 31 oktober 1517. Luther was op zoek naar een genadige God. Laat het duidelijk zijn: ook de Middeleeuwse Rooms-katholieke Kerk deed alles om de genade van God te vinden. Het middel van de Kerk was het boete-sacrament en hiervoor werd een heel systeem uitgebouwd, waardoor het voor gelovigen mogelijk werd om zelf de genade te bereiken. Luther waardeerde deze ‘goedkope genade’ niet, die men via een regeling zou bereiken. Luthers eerste stelling in 1517 was dan ook: het hele leven moet een ‘boetedoening’ zijn. Leven en doen wat God behaagt. Luther wilde terug naar de kern van de boetedoening, zonder de verworden praktijk van gekochte aflaatbrieven. Luther leerde de christenen: wie aan een arme iets geeft, doet in Gods ogen meer dan het kopen van een aflaatbrief.

Luther bleef na die 95 stellingen zich verder ontwikkelen en in 1519 ontdekt hij dat de gerechtigheid van God in Romeinen 17,1 niet betekent dat God gerechtigheid vraagt, maar gerechtigheid schenkt. Luther wilde af van de zelf behaalde schijngerechtigheid. In de Middeleeuwen werd geleerd: door rechtvaardige dingen te doen (=heiliging), worden wij rechtvaardig (=rechtvaardiging). Maar Luther draait het nu om. Wij worden niet uiteindelijk rechtvaardig doordat wij ons zelf heiligen met goede werken, maar het is anders: wij heiligen ons omdat wij eerst in Christus gerechtvaardigd zijn. God dreigt niet met straf als de mens te weinig doet, maar God biedt zijn genade aan en dat stemt ons tot dankbaarheid en levensheiliging. Met andere woorden: geen angstig christen, maar een dankbaar christen. Dat is de blijvende betekenis van Maarten Luther.

Ds. Ph.A. Beukenhorst

Inspireert Luther ook de groene kerk?

Uit de pastorie

 

Een nieuw kerkelijk seizoen is begonnen, vele plannen worden gemaakt, allerlei activiteiten zijn in de afgelopen maand september weer gestart in Oostkapelle. Als predikant doe ik met veel plezier telkens weer graag mijn zeer gevarieerde werk, er is steeds veel te doen en te beleven in onze levendige Protestantse Gemeente te Oostkapelle. Ik hoop u dus vaak, regelmatig of af en toe tegen te komen – dat kan op zondagochtend tijdens de kerkdienst of op een van de vele activiteiten uit het gele GTO / V&T boekje.

Ondertussen hebben onze beide kinderen een voorlopig plekje in het buitenland opgezocht. Martijn studeert een half jaar Theologie en Bijbelse exegese aan de Universiteit in Leuven (België). En Elizabeth wil een jaar lang de universitaire theorie van de Pedagogische Wetenschappen via een werkstage toetsen aan de praktijk en realiteit van kinderen in Potsdam (Duitsland).

In oktober hopen mijn vrouw Leuny en ik samen een weekje herfstvakantie te hebben en Elizabeth in Potsdam (naast Berlijn) op te zoeken. Ook zullen we nog enkele activiteiten van het ‘Reformationsjahr’ in Duitsland meemaken. Tijdens mijn afwezigheid zijn preses en scriba de contactpersonen voor het geval u de pastorale hulp van een predikant nodig hebt. Zij helpen u op weg.

Met een hartelijke groet,

ds. Flip Beukenhorst.